Noclegi na Mazurach Supersized - Full Screen Background Slideshow jQuery Plugin
  600 983 255, (89) 621 30 72                   PL | DE
E - mail: rusalkawarchaly@o2.pl
Regulamin

          I. Postanowienia ogólne
1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.
4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
5. Ośrodek NIE ZEZWALA na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich, oraz innych spotkań masowych, na terenie ośrodka
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

          
II. Zasady zakwaterowania

1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
-  dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
-  wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika,
-  pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem że goście przestrzegali regulaminu pobytu.
Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty kaucji zwrotnej bez podania przyczyny.
4. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
5. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
6. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
7. W domkach zabrania się w szczególności:
-  palenia tytoniu,
-  używania sprzętu grającego na zewnątrz domku dotyczy również tarasu.
-  wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. meble, koce, pościel), za wyjątkiem KOCA PLAŻOWEGO i LEŻAKA.
-  pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

          III. Przepisy porządkowe
1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
4. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
5. Przed wymeldowaniem powinno się posprzątać zajmowany domek (pozmywać naczynia, zdjąć pościel, pozamiatać a śmieci wynieść do śmietnika znajdującego się przy parkingu.
6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
-   będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
-   które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
-   które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych( wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia sezonu piłkarskiego,zakończenia szkoł
y), itp.

          IV. Zasady parkowania pojazdów
1. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
2 . Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

          V. Zasady pobytu zwierząt
1. W wakacje i tzw. długie weekendy nie przyjmujemy zwierząt.

          VI. Postanowienia końcowe
1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.